Zprávy

Program prevence proti rizikovému chování do škol?

12. 1. 2018 Ano, ale zaplaťte si aneb přetahovaná o peníze.

V době přetahování se o finance ze státního rozpočtu na rok 2018 jsou „největším tématem“ 3,5 miliardy korun, které chybí v rozpočtu MPSV. Dle všech možných nestátních neziskových organizací (NNO), jejich asociací a všech dalších odborných subjektů tomu tak je, především v souvislosti se zvýšením mezd zaměstnanců NNO, kteří si toto navýšení rozhodně zaslouží. Předně musím přiznat, že právě NNO vyplňují oblast činností, které jsou nutné v rámci sociální politiky realizovat. Stát prostě nemá pro tyto činnosti vlastní aparát. Můžeme tuto situaci hodnotit, jak chceme, výsledkem však bude, že „neziskovky“ prostě potřebujeme.
Právě neziskovky nejčastěji (a možná i nejlépe) realizují projekty do škol ve formě besed. Tyto projekty jsou v různých formách zaměřeny na různé stupně škol a samozřejmě také na jednotlivá témata protidrogové politiky. Existuje mnoho výborných projektů a besed od neziskovek a často se podaří i zapojit lidi, kteří mají s například s těžkými drogami zkušenosti a jsou ochotni povyprávět svůj příběh. No, jo všechno super, tak kde je háček? No právě ve školách a neziskovkách. Je docela normální, že neziskovka, která tuto činnost realizuje nad rámec svého dotačního programu chce za službu navíc zaplatit, no a po kom jiném, než po škole, která si službu objedná. A tady nastává problém… Kde vzít peníze? Škola si může požádat o dotaci na jednu besedu za 3000 korun. Tu ale nemusí dostat, protože je v dotačních titulech velmi často omezení minimální výše projektu nad 20 000 korun. Také se stává, že škola ani o vypsaných dotačních titulech neví...
MV prevenci je vždy velmi důležitá spolupráce více subjektů. Na začátku však vždy zůstane rodina. Následně to může být pedagog nebo výchovný poradce tzv. metodik. Poradci ve školách však nejsou spasitelé. V první řadě je jich zoufale málo a v řadě druhé může být zaměřen například jen na problematiku dětí ze sociálně slabých rodin. Nejenom větší odbornost, ale bohužel velmi často i kvantita je v oblasti metodiků ve školách velmi žádoucí a neměli bychom zde šetřit. Metodik je totiž schopen sledovat vývoj jednotlivých problematik, doporučovat postup školy jak z pohledu jednotlivců, tak  skupin a v konečné fázi i celé školy. Cílem nás všech doufám je to, abychom právě v rámci prevence proti kriminalitě, drogám, hazardu, šikaně a všem dalším jevům zajistili lepší budoucnost mladé generace a všeobecný rozvoj společnosti.
Určitě je na místě a na čase, udělat "inventuru" a zkusit se posunout zase o kus dál.

Přidáno: 22. 05. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.