Zprávy

Příspěvek na cenu elektronické komunikace má mít více lidí

Pozměňovací návrh, kterým se má zvýšit příspěvek a okruh příjemců finanční podpory na elektronické komunikace podal poslanec Marek Novák.

Zajištění připojení a širokou dostupnost sítí s velmi vysokou kapacitou řeší evropská legislativa. Také na jejím základě je i v České republice na tyto služby poskytován příspěvek 200 korun, kterým se řeší potřeby určitých sociálních skupin a uživatelů se zdravotním postižením.  Český telekomunikační úřad ukládá vybraným podnikatelům v elektronických komunikacích povinnost poskytovat tzv. zvláštní ceny těmto osobám se zvláštními sociálními potřebami. 
Polanec Marek Novák proto podal k zákonu o elektronických komunikacích pozměňovací návrh, kterým má být nárok na slevu na tarif poskytnut také osobám, které pobírají příspěvek na bydlení, což je větší počet občanů a zároveň navrhl navýšit příspěvek na 300 korun.
„Chápu námitky, že návrh na rozšíření příjemců se dotýká mnohem větší skupiny obyvatel a bude stát mnohem více peněz. Je potřeba však vzít v potaz fakt, že nemá-li občan dostatek prostředků na bydlení, nemůžeme předpokládat, že má dostatek prostředků na elektronickou komunikaci. V okamžiku, kdy chceme, aby občané v co největší míře komunikovali se státem elektronicky, je právě tento návrh cestou, jak to občanům umožnit a státu tak ušetřit nemalé prostředky,“ vysvětlil Novák.
 

Přidáno: 15. 02. 2023

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.