Zprávy

Poslanec Novák podal návrh na zrušení spolku pedofilů

Návrh na zrušení spolku ČEPEK, který se prezentuje jako zástupce československé pedofilní komunity, podal v uplynulých dnech poslanec Hnutí ANO Marek Novák.

 Zároveň o tomto svém kroku informoval ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a požádal jí, aby zvážila podání trestního oznámení. Tato rozhodnutí učinil poté, co se problematice spolku několik týdnů věnoval.
„Dospěl jsem k jednoznačnému názoru, že jsou naplněna ustanovení občanského zákoníku, na jejichž základě lze spolek zrušit. Zároveň dle mého mohou být naplněna i některá ustanovení trestního zákoníku týkající se osob mladších osmnácti let, a proto jsem podal podnět ministryni,“ vysvětlil Marek Novák.
Jedním z cílů spolku je totiž podle jeho stanov provozování webových stránek www.pedofilie-info.cz, případně dalších webových stránek, které naplňují účel spolku. Tyto webové stránky nabízejí mimo jiné odkazy na fotografie a videa dětí ve smyslu některých ustanovení trestního zákoníku, týkajících se osob mladších osmnácti let, které jsou tímto způsobem sexuálně objektivizovány. 
Na těchto webových stránkách (nikoliv na foru, jedná se tedy o text převzatý administrátory stránky) se objevují i takovéto perly: „V dnešní době není nemožné, aby např. 12ti leté nebo starší dítě vnímalo sexuální pocity, není tedy vyloučeno ani to, že např. 14ti letá dívka bude svádět dospělého muže (a samozřejmě zde vůbec nezáleží, zda je tento muž zaměřen pedofilně nebo většinově) – pokud tento v dané situaci na naléhání dítěte podlehne, vystavuje se riziku trestního stíhání za pohlavní zneužívání, ačkoliv z morálního hlediska se zde evidentně o zneužívání ze strany dospělého nejedná, samozřejmě za předpokladu, že dospělý předtím dítě nemanipuloval k souhlasu či k vyžadování sexuálních aktivit. I přesto by se pár dobrých důvodů, proč by bylo dobré i v tomto případě odolat a minimálně se pokusit sexuální kontakt oddálit do doby, kdy dítě dovrší věk 15 let, jistě našlo.“
„Jednoznačně mám za to, že takový spolek nemá v české společnosti co dělat a pevně věřím v jeho zrušení a prošetření celé věci,“ uzavřel Marek Novák.

Přidáno: 07. 08. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.