Zprávy

Novely zákonů poslanců ANO ochrání děti před nikotinem

Nikotinové sáčky už by neměly být dostupné dětem a mladistvým. Poslanci hnutí ANO připravili zákonné úpravy na ochranu zdraví dětí.

Ztížit distribuci nikotinových sáčků mezi děti a mladistvé má kromě novely zákona o návykových látkách předkládané poslancem Markem Novákem také novela zákona o regulaci reklamy. Obě novely mají regulovat prodej a propagaci nikotinových sáčků na skupinu dospělých uživatelů. Nejde tedy o zákaz, ale o omezení distribuce tohoto produktu na nezletilé.
Již při uvedení na trh působily nikotinové sáčky problematicky. Tím, že neobsahují tabák, ale pouze nikotin se pro mnohé jevily jako alternativa pro klasické cigarety a cesta ke zdravějšímu užívání. Obrovský problém je, že se na sáčky nevztahují zákony zaměřené na návykové látky a jsou proto dostupné všem, tedy i dětem a mladistvým. 
Proto se poslanec hnutí ANO Marek Novák rozhodl předložit poslanecký návrh novely zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Jde v něm zejména o doplnění definice nikotinových sáčků a ztížení jejich distribuce nezletilým. Proto novela obsahuje požadavek zákazu prodeje tohoto tabákového výrobku osobám mladším 18 let.
„Musíme si uvědomit, že jde o zdraví školních dětí. Šíření takového nebezpečí v dětském kolektivu je daleko snazší a množství dětí se stane závislými na této droze, aniž by si měli možnost a šanci uvědomit zdravotní následky, které si ponesou celý život,“ říká poslanec Marek Novák.
Další z úprav reagující na problém nikotinových sáčků je novela zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů. Jde o zákaz reklamy nikotinových sáčků, propagace těchto produktů na osoby mladší 18 let. 
„Nikotin je hlavním alkaloidem tabáku, jeho množství je okolo 1-7 % sušiny. Smrtelná dávka nikotinu pro člověka je asi 60 mg, smrt nastává asi po 40 až 60 minutách. Bohužel, u lidí dochází rychle k návyku na nikotin. Ročně umírá v České republice okolo 100 000 osob, z toho cca 22 až 24 000 v důsledku kouření. Většina těchto osob umírá v produktivním věku. Od roku 1950 bylo ve světové literatuře publikováno asi 60 000 prací, které potvrzují různé negativní dopady kouření na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že obvykle uplyne více let, než se objeví závažné zdravotní komplikace kouření, zejména mladí lidé podceňují toto nebezpečí a je třeba provést všechna možná opatření, abychom jim poskytli co největší míru bezpečí,“ říká spolupředkladatelka návrhu poslankyně hnutí ANO prof. Věra Adámková.
Riziko spojené s nikotinovými sáčky je zřejmé. Jde o vytvoření návyku na nikotin a v krajních případech i nevratné poškození zdraví dětí a mladistvých. Koncentrace nikotinu na jeden nikotinový sáček bez obsahu tabáku je 20 mg, a to je množství, které například podle stanoviska Kliniky pracovního lékařství VFN v Praze, je příliš vysoké. Navíc se množí také případy náhlých nevolností u dětí, které jsou spojeny právě s intoxikací nikotinem po požití tohoto tabákového výrobku.
Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020 realizovaný Státním zdravotním ústavem uvádí, že užívání tohoto výrobku nejvíce zastoupeno v nejmladší věkové skupině 15 až 24 let, a to ve výši 6,3 %. Množství dopisů učitelů a ředitelů základních škol ukazuje to, že problém je daleko větší a horší. 
 

Přidáno: 27. 06. 2022

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.