Zprávy

Novák předsedou petičního výboru za dokončení D49

Předsedou a zástupcem petičního výboru petice za dokončení výstavby rychlostní komunikace D49 se stal Marek Novák.

Do této občanské aktivity se pustil s dalšími kolegy, protože považuje za nutné chránit zdraví a bezpečí lidí, které v řadě obcí ohrožuje intenzivní nákladní i další doprava.
Předsedou se stal po dohodě s dalšími členy petičního výboru, kterými jsou Jiří Korec, Radek Doležel a Martin Štětkář.
Petice reaguje na nekonečné průtahy při realizaci stavby v úseku Hulín – Fryšták – Horní Lideč – Slovenská republika, které organizují některé ekologické spolky a jiné obstrukční skupiny s cílem zamezit výstavbě této pro kraj důležité komunikace.
„Jako občan považuji za důležité postavit se ekoteroristům a jejich obstrukčnímu jednání a oddalování výstavby této komunikace. Ohrožují totiž zdraví a bezpečí našich lidí a zároveň snižují kvalitu života v desítkách měst a obcí, kterými dnes úplně zbytečně projíždí těžká nákladní doprava a tisíce tranzitních aut. Nová silnice by sloužila jako obchvat těchto míst a odvedla dopravu to míst, která jsou na to vhodnější,“ uvedl Marek Novák.
Petice vyzývá všechny spolky, které se samy označují jako „ekologické“, aby si uvědomily, že nejen někteří aktivisty vybraní živočichové, ale i lidé mají právo na příznivé životní prostředí. Měly by tak přestat oddalovat výstavbu této páteřní komunikace Zlínského kraje. 

 

P E T I C E

Petičnímu výboru poslanecké sněmovny parlamentu ČR a Ekologickým spolkům 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Petice za dokončení výstavby rychlostní komunikace D49 v úseku Hulín – Fryšták – Horní Lideč – Slovenská republika 

 

My, níže podepsaní občané České republiky, zejména občané Zlínského kraje,

vyzýváme všechny odpůrce této stavby, aby zanechali veškerých aktivit, jejichž jediným cílem je oddalování výstavby části rychlostní komunikace D49 v úseku Hulín – Fryšták – Horní Lideč – Slovenská republika ve Zlínském kraji.

Máme za to, že co nejrychlejší dostavba této komunikace uleví občanům žijících v přilehlých obcích.

Zejména dojde ke zlepšení životního prostředí v těchto obcích, neboť se omezí hlukové i smogové zatížení těchto oblastí a většina dopravy, která tamní obyvatele každodenně omezuje, bude odkloněna na novou komunikaci. D49 v úseku Hulín – Fryšták – Horní Lideč – Slovenská republika totiž má sloužit zejména jako obchvat výše uvedených obcí. Dalším přínosem pro tyto oblasti bude zkvalitnění místní fauny a flory. Doprava se totiž již nebude koncentrovat v místech, která na to nejsou uzpůsobená.

Dokončení stavby této komunikace nicméně bude mít pozitivní dopad i na ekonomiku Zlínského kraje, kdy Zlín a další obce budou konečně připojeny na dálniční síť.

Znovu tedy vyzýváme všechny spolky, které se samy označují jako „ekologické“, aby si uvědomily, že nejen někteří aktivisty vybraní živočichové, ale i lidé mají právo na příznivé životní prostředí. Měly by tak přestat oddalovat výstavbu této páteřní komunikace Zlínského kraje. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme co nejrychlejší zlepšení životního prostředí a konkurenceschopnost Zlínského kraje, a podporujeme tak dostavbu rychlostní komunikace D49.

Petiční výbor:

Marek Novák, předseda a zástupce petičního výboru, zlínský patriot, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen podvýboru pro dopravu

Jiří Korec, člen petičního výboru, primátor města Zlín

Radek Doležel, člen petičního výboru, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za dopravu 

Martin Štětkář, člen petičního výboru, koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, člen výboru pro dopravu zastupitelstva Zlínského kraje

Přidáno: 20. 05. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.