Zprávy

Nikotinové sáčky se šíří mezi školními dětmi rychle jako virus

Je potřeba okamžitě zastavit šíření nové, nebezpečné závislosti! Proto chce poslanec Marek Novák novelizovat zákon o návykových látkách.

„V poslední době jsem neustále upozorňován rodiči i učiteli na problém šíření a distribuce nikotinových sáčků mezi dětmi. Je to obrovský problém a musíme ho řešit okamžitě! Závislostním chováním spojeným se zneužíváním nikotinových sáčků u dětské populace se již zabývají i mnohé adiktologické ambulance,“ uvedl poslanec Novák. „Počítám s tím, že můj návrh najde podporu napříč politickým spektrem zde ve Sněmovně, také u ministra zdravotnictví a vlády jako celku. Nemůžeme přece dovolit zničení zdraví našich dětí,“ upřesnil.
Jeho návrh se týká novely zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Jde v něm zejména o doplnění definice nikotinových sáčků a ztížení jejich distribuce nezletilým. Proto novela obsahuje požadavek zákazu prodeje tohoto tabákového výrobku osobám mladším 18 let.
Řada základních škol již upozornila rodiče na problém šíření a distribuce nikotinových sáčků mezi dětmi. Tento volně dostupný tabákový výrobek je balen v atraktivních krabičkách připomínajících spíše žvýkačky. Výrobci záměrně cílí na mladistvou cílovou skupinu tak, že využívají líbivé příchutě. Kromě škol se toto nebezpeční šíří v prostředí sportovních klubů. Hrozba, která je v tomto sáčku skryta je zřejmá: Jde o vytvoření návyku na nikotin a v krajních případech nevratné poškození zdraví dětí a mladistvých. Koncentrace nikotinu na jeden nikotinový sáček bez obsahu tabáku je 20 mg. A to je množství, které například podle stanoviska Kliniky pracovního lékařství VFN v Praze, je příliš vysoké. Množí se již proto také případy náhlých nevolností u dětí po požití tohoto tabákového výrobku.
Již dnes Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020 realizovaný Státním zdravotním ústavem uvádí, že užívání tohoto výrobku nejvíce zastoupeno v nejmladší věkové skupině 15 až 24 let, a to ve výši 6,3 %. Množství dopisů učitelů a ředitelů základních škol svědčí o tom, že problém je daleko větší a horší. Šíření takového nebezpečí v dětském kolektivu je daleko snazší a množství dětí se stane závislými na této droze, aniž by si měli možnost a šanci uvědomit zdravotní následky, které si ponesou celý život. „Musíme si uvědomit, že jde o zdraví školních dětí,“ apeluje poslanec Novák.

Přidáno: 16. 06. 2022

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.