Zprávy

Nevěřím, že je kolegyně Maříková svými výroky jakkoliv vinna

Zamyšlení Marka Nováka k žádosti policie o vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání za její výroky o imigrantech do Evropy.

Výrok kolegyně poslankyně Maříkové, bez ohledu na její stranickou příslušnost (a to je v tomto případě velmi důležité), může být hodnocen různě. Za mě však maximálně z hlediska různorodosti názorů, které jsou a vždy budou předmětem diskuse. Rozhodně jej nevnímám jako "podněcování k nenávisti". To, co se aktuálně děje ve světě přece není možno přehlížet. Ano, informace o migrantech některá média nechávají bez povšimnutí, jiná zase šíří zbytečně strach a paniku. Pravda je, že migrace je hrozba, kterou je nutné vnímat a je potřeba být neustále připraveni učinit opatření.
Co vlastně Maříková řekla?
"Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“
Při pohledu na současnou situaci v Německu, by mě zajímalo, co je na tomto, i když velmi silném prohlášení, nepravda. Ignorace zákonů, vydírání úřadů a útoky na původní obyvatele. Proč nejsme informováni o migrantech z Afriky ve Francii a jejich "respektu" k většinové společnosti? Že by se to prostě nehodilo?
Nesouhlasím se zastrašováním migranty, nesouhlasím ale ani s tím, že se k situaci nemůžu svobodně vyjadřovat. A opět se vrátím k danému výroku. O čem se mluví? O migrantech, o naší identitě, o naší historii, o naší suverénnosti.
Bude-li u nás válka, uteče snad celý národ? Nebudeme raději za svoji zemi bojovat a usilovat o to, aby se v ní dobře žilo? Nebo budeme hledat ráj na zemi, kde se o nás postarají a dokonce lépe než o vlastní občany? Když mezi léty 1948 a 1989 utíkali z naší země lidé, stíhaní tehdejší stranou a vládou, dostali v zahraničí pouze to, co nutně potřebovali k přežití a po omezenou dobu. Pak už se o sebe museli postarat sami. Především ale museli dodržovat právní řád země, do níž přišli a museli prokázat, že jsou pro danou společnost přínosem.
Možná, to přirovnání není zcela přesné, proč ale žena z Evropy, na návštěvě v arabském světě musí chodit zahalena a žena islámského vyznání u nás se soudí, když se jí zahalování zakáže? Je snad Evropa v očích Islámu méněcenná? Listina základních práv a svobod jasně v říká, že můžeme svobodně projevovat své náboženství. Je potřeba si ale také připomenout, že v rámci bezpečnosti ostatních, mohou být tato práva omezena. Jasně, to se v ní píše také!
 Listina základních práv a svobod říká, můžeš si provozovat náboženství, jaké chceš, ale nebudeš tím omezovat práva a bezpečnost ostatních. Co tedy myslela Maříková invazí? To samé co listina základních práv a svobod, která vlastně ve své podstatě tuto možnou situaci předpokládá? Obviním-li Maříkovou, měl bych obvinit i tvůrce listiny základních práv a svobod za to, že si v článku 15 dovolili tento předpoklad, i když mnohem mírněji, uvést.
Když si to tak celé shrnu, obvinění Maříkové, můžu vnímat spíše jako politický akt než hájení práva. Bylo by pro mě naprosto nepochopitelné, pokud by byla za svůj výrok souzena a odsouzena. Jak tedy hlasovat o vydání? V konečné fázi je to vlastně jedno, protože nevěřím, že je Maříková jakkoliv vinna.
 
 
 

Přidáno: 09. 03. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.