Zprávy

Interpelace Maláčové kvůli diskriminaci firem se školkami

Nastavení podmínek Operačního programu Zaměstnanost, které diskriminují firmy provozující kvůli zaměstnancům vlastní školky, je důvodem interpelace poslance Marka Nováka na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Maláčovou.

Vyloučenými uchazeči jsou totiž v tomto programu, kromě jiných, i školy a školská zařízení. Vyloučení se bohužel dotýká ale také firem, které kvůli zaměstnancům provozují vlastní školku a jsou tak zapsány ve školském rejstříku.
„Žádosti těchto subjektů jsou dle mých informací vyřazovány. Při zralé úvaze je přitom jasné, že například továrna, kde je zaměstnáno 500 osob ve výrobě a 10 ve firemní školce, není školou. V důsledku špatného nastavení podmínek nebo v důsledku formálního výkladu při posouzení žádostí je v konečném důsledku postižen žadatel - obchodní korporace, která chce vzdělávat zaměstnance a zvyšovat adaptabilitu starších pracovníků ve výrobě a zároveň pro své zaměstnance provozovat firemní školku,“ uvedl Marek Novák.
Z uvedených důvodů považuje stávající nastavení podmínek a uplatňované postupy při hodnocení žádostí za diskriminační. „Obchodní korporace, které zároveň podporují rodinnou politiku i adaptabilitu starších zaměstnanců jsou v dotační podpoře diskriminovány oproti obchodním korporacím, které podporují jen jeden z uvedených cílů.  Zároveň považuji za účelné upozornit na důležitost zohlednění této otázky v nastavení podmínek a pravidel nového Operačního programu Lidské zdroje připravovaného na období 2021-2027,“ uzavřel Novák.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost jde o výzvu na dotaci na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Jejím cílem je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Přidáno: 13. 09. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.