Zprávy

Důvodů proti nemocnici podle plánů Čunka je v současné době více a více

Zásadní nesouhlas se záměrem hejtmana Jiřího Čunka postavit megalomanskou nemocnici v Malenovicích opět vyjádřil poslanec ANO Marek Novák.

A to v reakci na poslední jednání krajského zastupitelstva, kdy záměr znovu prošel jen těsnou většinou, tedy bez širšího konsenzu. „Všechny dosavadní důvody proti výstavbě v souvislosti s pandemií korononaviru a hrozícími výpadky financí v krajském rozpočtu ještě nabraly na síle. Nechci riskovat utlumení všech dalších investic do regionu. Finanční plán považuji v současné době za absolutně nereálný, a to víc než kdykoliv předtím. Neexistují vůbec žádné záruky, že náklady zásadně nepřekročí udávaných 8 miliard. S fakty je stále manipulováno, soutěž na projekt za více než čtvrt miliardy korun pochybná. Každý soudný člověk musí vidět, že tady nejde o občany kraje, ale o to postavit si pomník,“ uvedl Novák, který je zároveň členem krajského předsednictva.
 V prvé řadě je podle něj totiž nutno řešit okamžité problémy krajského zdravotnictví, což jsou viditelná manažerská pochybení managementu v oblasti personalistiky a udržování majetku. Následně je nutno rozhodnout o tom, jakým směrem se bude celé krajské zdravotnictví ubírat. Teprve pak mohou vznikat investiční plány. „To je můj názor na správný postup a tady se to děje opačně,“ řekl.
 Navíc hejtman podle Nováka již nyní svými prohlášeními pro média přiznává, že zastupitelům neříká celou pravdu. Musí již nyní přiznat delší časový horizont výstavby a nutnou etapizaci. Právě kvůli etapizaci vždy odmítal rekonstrukci stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati. A teď chce lidi poslat do nové moderní nemocnice, která bude několik let po svém otevření staveništěm. „Z toho opravdu nejsme chytří a jednoznačně to ukazuje, že se o této investici rozhoduje neodborně až diletantsky. Nehovořím už o tom, že etapizace přinese vyšší investiční náklady a o to déle bude nutné udržovat nemocnici stávající. To bude znamenat obrovské dopady na celý Zlínský kraj a kvalitu života v něm, protože peníze budou chybět úplně všude. Kvalita života lidí se tak sníží,“ uzavřel Marek Novák.

Přidáno: 06. 05. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.