Zprávy

Diskuse o směrnici EU ke kyber bezpečnosti je velmi zásadní

Seminář „Směrnice NIS2 a co pro ni udělat“ uspořádali poslanci Novák a Králíček. Norma má být v Česku schválena do října 2024 a dotkne se tisíců subjektů.

„Směrnice NIS2 nebo-li Zákon o kybernetické bezpečnosti je bezesporu přelomový dokument, který reaguje na aktuální hrozby a zároveň potřeby jednotlivých evropských států. Chci upozorňovat na možné komplikace v souvislosti s implementací této normy, na očekáváné problémy, které u nás tento dokument způsobí. Půjde totiž bezesporu o potřebné definování zpřísnění pravidel pro bezpečnost firem kritické infrastruktury. Pro Českou republiku to např. znamená rozšíření subjektů kritické infrastruktury z dnešních zhruba čtyř set na minimálně šest tisíc organizací,“ uvedl Marek Novák.
Česká republika by přijetí této celoevropské normy měla legislativně stihnout do října tohoto roku, jinak jí hrozí pokuta z EU. Hlavními vystupujícími na semináři byli zástupci NÚKIB, agentury DIA, ČTÚ, společnosti Bankovní identita s.r.o. nebo Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury. 
NIS2 (Network and Information Security 2) je celoevropská směrnice o kybernetické bezpečnosti, tedy bezpečnosti informačních systémů, počítačových sítí, aplikací, softwaru a informací. Jejím cílem je zvýšení odolnosti organizací proti kybernetickým útokům. Jde také o segment, kterému se v rámci rozvoje schopností věnuje Armáda České republiky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v těchto dnech poslal na Legislativní radu vlády novou verzi návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, ve které údajně vypořádal všechny klíčové rozpory, včetně těch s ministerstvy financí a dopravy.
„Vzhledem k potřebě obrovských změn v dotčených subjektech je potřeba co nejvíce o chystané implementaci směrnice hovořit a hledat takové postupy, které nebudou paralyzovat Českou republiku. Přijetí této normy je důležité pro domácí bezpečnost kyberprostoru, ale také pro důvěryhodnost ČR vůči ostatním evropským státům,“ zdůraznil Marek Novák.

Přidáno: 29. 01. 2024

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.