Zprávy

Bojí se Fialova vláda názoru občanů? Proto nechce referendum?

Poslanci Hnutí ANO předložili k projednání do Poslanecké sněmovny návrh zákona o všeobecném referendu a vládní většina tento návrh „zamázla“.

„Je to vlastně logické, protože tuto vládu Petra Fialy zajímají virtuální voliči s údajně českým původem ze zahraničí. Názorů českých voličů se logicky bojí, protože výsledky její práce jdou proti nim. Vláda likviduje úspory, zdražuje potraviny, vybírá větší daně. Teď ještě aby se občané mohli vyjadřovat v plebiscitu,“ říká poslanec Marek Novák.
Předložený návrh přitom respektoval všechny výjimky, o nichž referendem nelze hlasovat. Jde třeba o změnu ústavního pořádku, statní rozpočet, věci, které by byly v rozporu s mezinárodními závazky apod. 
„Nám jde o jediné. O občany České republiky. Realita totiž ukazuje, že rozdíl mezi hlasem lidu a činností vlády se zvětšuje, že je prostě v důležitých a klíčových okamžicích nutné do veřejného prostoru vrátit všeobecnou diskusi. Nejen odbornou, ale především občanskou, poskytnout prostor pro důkladné vysvětlení a pochopení přijímaného zákona nebo změny Ústavy a zejména široké pochopení daného kroku,“ řekl Marek Novák. 
Zároveň potvrdil, že i pro hnutí ANO je referendum závazek a je připraveno jej plnit. Je totiž potřeba, aby o mnohých zásadních změnách (jako třeba přijetí eura) rozhodovali lidé, protože jim se politici zodpovídají. Strach politiků není na místě, protože pilíře referenda jenom podpírají demokratické hodnoty a postoje. Patří mezi ně zejména:
Demokratická účast občanů: Referendum umožňuje občanům přímo vyjádřit svůj názor a zúčastnit se rozhodování o záležitostech, které mají významný dopad na jejich životy a budoucnost. To posiluje principy demokracie a participace.
Legitimita rozhodnutí: Když důležité otázky projdou referendem a získají podporu většiny voličů, mají rozhodnutí větší legitimitu. Lidový souhlas v referendu může snížit kontroverze a spor o výsledku.
Zvýšení transparentnosti: Referenda často přinášejí širokou diskusi a vyjasňují argumenty a postoje týkající se dané otázky. To umožňuje lepší informovanost občanů a zvyšuje transparentnost procesu rozhodování.
Omezení moci politických elit: Referendum může omezit koncentraci moci u politických stran a zvolených zástupců tím, že umožňuje přímé rozhodování občanů. To může zabránit zneužití moci a nespravedlivým rozhodnutím.
Řešení klíčových otázek: Referenda jsou vhodným nástrojem pro řešení zásadních otázek, jako jsou změny v ústavě, připojení k mezinárodním organizacím, změny v politickém uspořádání nebo otázky lidských práv.
Mobilizace občanů: Proces referenda může motivovat občany k aktivní účasti na politickém procesu a zvýšit zájem o veřejné záležitosti.

Video Marka Nováka k problematice zde:
 https://www.facebook.com/reel/271163965787439

Přidáno: 29. 01. 2024

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.