Zprávy

Asistenční psi by měli mít vstup do veřejných objektů i běžné dopravy

Projednání a vydání zákona, který umožní vstup asistenčních a terapeutických psů do veřejných objektů nebo hromadné dopravy iniciuje poslanec Marek Novák.

„Návrh vychází z osobních zkušeností postižených osob a společností, které se touto problematikou zabývají. Pojďme konečně pomoci nejen osobám s vodícími psy, ale také osobám s asistenčními psy a terapeutickými psy,“ apeluje Marek Novák, který s kolegy návrh předložil již před rokem.
Motivem je snaha postiženým spoluobčanům, alespoň v možné a únosné míře pomoci v jejich nelehkém životním osudu. Speciální výcvik těchto psů omezuje bezpečnostní rizika i jiné aspekty chování zvířat, které by jinak mohly odůvodňovat vyloučení jejich přístupu do veřejných prostor nebo prostředků veřejné hromadné dopravy. 
„Pes se speciálním výcvikem je pes určený pro doprovod osoby se zdravotním postižením, je zvlášť vybraný a vycvičený, takže se vyznačuje jinými povahovými vlastnostmi a chováním než psi bez výcviku. Z toho důvodu je nutné zohlednit rozdíly mezi těmito psy a ostatními zvířaty a chápat je především jako nedílnou součást osoby se zdravotním postižením,“ řekl Marek Novák. 
Zároveň zdůraznil, že je třeba vyřešit vše související a vymezit pojem „pes se speciálním výcvikem“ a určit subjekt oprávněný k výcviku. V České republice totiž neexistuje „jednotný“ systém hodnocení kvality výcviku nebo přezkoušení dovedností a schopností vycvičeného psa. 
„Existují ale mezinárodní organizace sdružující výcvikové subjekty, které mají vlastní propracované, mezinárodně uznávané standardy. A to jak pro výcvik, tak i pro výběr osob a práci s osobami se zdravotním postižením, které jsou schopné psa se speciálním výcvikem využívat. Má-li stát plnit roli garanta kvality výcviku, má v podstatě jedinou možnost, jak to učinit, tj. prostřednictvím stanovení podmínky členství výcvikového subjektu v mezinárodní organizaci, která má i vlastní mechanismus průběžné kontroly dodržování nastavení standardů výcviku,“ vysvětluje Novák.
Podstatou navrhované právní úpravy je zajištění vstupu osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem do stanovených veřejných prostor a prostředků veřejné dopravy. V dané souvislosti je třeba vymezit kromě pojmu „pes se speciálním výcvikem“ a také prostory, do nichž má být vstup osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem umožněn.

 

Přišla se za mnou mrknout do kanceláře Úša, řešil jsem s ní práva asistenčního psa a je všema tlapka pro!

Přidáno: 22. 11. 2023

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.