Zprávy

Antivirus postavený na hlavu, firmy mají vracet peníze

Poslanec Marek Novák chce zabránit odejmutí podpory podnikům, které nejdříve čerpaly dotace z programu Ministerstva práce a sociálních věcí a až poté platily odvody.


V dotačním programu ministerstva, který měl pomoci podnikatelům je totiž podle Nováka docela nesmyslná pasáž, podle níž podnikatel nejprve musel uhradit zdravotní a sociální pojištění za své zaměstnance a následně pak čerpat peníze. V případě, že tedy podnikatel dostal podporu dříve, než zaplatil odvody, musí nyní příspěvek od státu vrátit.
„Ve výboru pro sociální politiku jsem tedy navrhl usnesení, které by nám mělo pomoci pochopit záměr ministerstva práce a sociálních věcí a samozřejmě ideálně získat řešení, aby podniky nebyly nesmyslně trestány,“ uvedl Marek Novák

Předložené a výborem schválené usnesení zní jednoduše:
Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ž á d á ministryni práce a sociálních věcí, aby do příští schůze výboru pro sociální politiku předložila poslancům výboru pro sociální politiku následující informace týkající se kontrol, které uskutečnil Úřad práce u osob, které čerpaly podporu z programu „Antivirus“:
1. Jaký byl k dnešnímu dni počet kontrol plnění podmínek programu „Antivirus“, které Úřad práce České republiky dokončil?
2. U kolika osob, u kterých kontrola proběhla, bylo zjištěno, že osoba čerpající podporu z programu „Antivirus“ neodvedla pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění („zdravotní a sociální pojištění“) před čerpáním podpory z programu „Antivirus“?
3. Kolik osob vymezených v bodě 2 bylo v prodlení s plněním povinnosti odvést zdravotní a sociální pojištění podle příslušných zákonů (nikoliv podle smlouvy, resp. podmínek programu „Antivirus“)?
4. U kolika osob vymezených v bodě 2 bylo rozhodnuto o odejmutí podpory z programu „Antivirus“, i když nebyly v prodlení s plněním povinnosti odvést zdravotní a sociální pojištění podle bodu 3, z důvodu, že podporu z programu „Antivirus“ čerpaly před faktickou úhradou pojistného?
5. Z jakého důvodu byla podmínka, že osoba čerpající podporu z programu „Antivirus“, musí mít v době čerpání uhrazeno zdravotní a sociální pojištění do programu „Antivirus“ začleněna, i když toto pojistné není ze zákona splatné?

„Snad se někomu rozsvítí a tento stav bude narovnán,“ věří Novák.

 

 

Přidáno: 29. 09. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.