Napsali o nás

8. 1. 2018 Kraj seznámil poslance a senátory s nejdůležitějšími dopravními projekty v regionu

ZLÍN – Seznámit poslance a senátory ze Zlínského kraje s aktuální přípravou a realizací nejdůležitějších dopravních staveb v regionu bylo cílem dnešního setkání ve Zlíně, které svolal náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, odpovědný za oblast dopravy. Zúčastnilo se jej celkem šest poslanců v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem a čtyři senátoři včetně hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Pozornost byla věnována zejména projektům dálnic D49 a D55 a modernizaci železničních tratí Otrokovice – Zlín – Vizovice a Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč.
„Investorem všech těchto akcí, které jsou pro rozvoj dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji zcela zásadní, je stát. Rozhodl jsem se proto iniciovat dnešní setkání, abychom naše poslance a senátory vtáhli do problematiky přípravy těchto infrastrukturních projektů a informovali je, co nás v této oblasti nejvíce trápí a jak nám mohou pomoci v tom, aby tyto akce byly realizovány co nejdříve. S přítomnými zákonodárci jsme se shodli, že nejefektivnější by bylo schválení zákona, který by řešil jmenovitý výčet nejzásadnějších dopravních akcí v České republice, potažmo ve Zlínském kraji, případně schválení zákona o liniových stavbách, který by významně zjednodušil stavební řízení a pomohl tak urychlit výstavbu strategických silničních komunikací i železnic," sdělil Pavel Botek.
V oblasti dálniční infrastruktury je ve Zlínském kraji prioritou výstavba dálnic D49 (Hulín – hranice se Slovenskem) a D55 (Otrokovice – Uherské Hradiště – Břeclav). První z nich zajistí mezinárodní spojení Zlínského kraje se Slovenskem, odkloní tranzitní dopravu mimo krajské město Zlín a celkově odlehčí přetíženému průtahu I/49. Druhá odlehčí přetíženému průtahu I/55 Otrokovice – Břeclav a zajistí obchvaty měst a obcí ležících na této frekventované trase. V případě D49 je v současné době prioritou urychlení výstavby prvního úseku Hulín – Fryšták. Původně se zde mělo začít stavět již loni v září, avšak soud kvůli žalobě ekologických aktivistů pozastavil výjimku, na základě které mohli silničáři pracovat v území, kde žije chráněný křeček polní. Realizace stavby tak byla zatím odložena, další vývoj bude záviset na rozhodnutí soudu. Podle slov Karla Chudárka ze zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však je reálný termín zahájení stavby v roce 2019. Pro navazující úsek Fryšták – Lípa je v současné době již dokončována dokumentace pro územní rozhodnutí. Co se týká dálnice D55, je nejbližším krokem dokončení celého obchvatu Otrokovic, tedy dostavby jeho jihovýchodní části.  V současné době zde probíhá archeologický výzkum a dle ŘSD by stavba měla být zahájena ještě letos. V souvislosti s problematikou přípravy silničních staveb byli na dnešní akci zákonodárci upozorněni na nutnost novelizovat zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a také zákon o ochraně přírody a krajiny.
Modernizace trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice bude spočívat ve zdvoukolejnění úseku Otrokovice – Zlín a plné elektrizaci úseku Otrokovice – Vizovice. To přinese nejen zvýšení traťové rychlosti a přepravní kapacity, ale také zlepšení komfortu pro cestující, zkrácení jízdních dob a snížení emisí i hlučnosti. Vzniknout mají také nové dopravní terminály Zlín-střed a Vizovice. V současné době již probíhá územní řízení k této stavbě a rovněž soutěž na výsledný projekt. Se samotným zahájením stavby se počítá v roce 2020.
Modernizace trati 280 Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč má velký význam z pohledu napojení Zlínského kraje na evropskou železniční síť. Modernizace umožní zvýšení přepravní rychlosti na některých místech. Tento projekt již prochází prvními etapami. Kromě vylepšení samotné železnice by se měli cestující dočkat i nového dopravního terminálu ve Vsetíně, který usnadní přestup mezi vlaky a autobusy.

Zpracoval: Jan Vandík
Zdroj zde 

Přidáno: 22. 05. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.